SAGER OM BØRN

- er et område, advokat Lars Henriksen har stor erfaring med, såvel i Familieretshuset, Familieretten og i Landsretten.

Hvad enten du har fælles forældremyndighed, ingen forældremyndighed eller eneforældremyndig over dit barn, rådgiver han dig om forebyggelse af eller løsning på konflikter med den anden forælder. Hvis du har brug for det, deltager han gerne i møde i Familieretshuset, og bliver retssag nødvendig, hjælper han dig med denne.

Ofte kan retssag undgås, hvis du får ordentlig rådgivning i tide.

SAMVÆR, FORÆLDREMYNDIGHED OG BOPÆL

Hvis I er uenige, er der hjælp at hente. Advokat Lars Henriksen har som jurist i statsamtet (nu: Familieretshuset) arbejdet indgående med samværssager og er up to date med de nye regler, som trådte i kraft i 2019.  Han har siden ført hundredevis af sager om forældremyndighed og bopæl og han kan derfor rådgive dig, så konflikter med dit barns anden forælder undgås eller.

Han hjælper dig med en ansøgning til Familieretshuset, og med at føre din sag gennem retssystemet.


OMKOSTNINGER OG EVT. GRATIS RETSHJÆLP

RETSHJÆLPSFORSIKRING: Vi giver dig fra starten vejledning om omkostningerne og søger evt. retshjælpsdækning i dit forsikringsselskab.

FRI PROCES: Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, søger vi gratis om dette for dig. Du må ikke have en årsindkomst  på over 336.000 kr. (+ 58.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år). I retssager, der ikke handler om separation eller børn, skal din samlevers/ægtefælles indkomst medregnes, og I må ikke tilsammen have en årsindkomst på over 427.000 kr.(+tillæg for børn). Få gratis et overslag over dine mulige sagsomkostninger, før du går i gang med sagen.

TVANGSFJERNELSE

Advokat Lars Henriksen har bistået mange forældre og unge i sager om tvangsfjernelse. Han har endvidere , senest i 2010, opdateret sin viden på området med deltagelse i kurser.
Forældre og også unge har ret til gratis advokathjælp i tvangsfjernelsessager. Hvis kommunen vil have dig til frivilligt at acceptere en anbringelse af dit barn, kan du også få gratis advokatbistand, men der skal søges om det. Kontakt os for hjælp hertil.

ADOPTION uden samtykke

 Advokat Lars Henriksen har de seneste år haft mange adoptionssager  for adoptivforældre og for børn. Der er ret til gratis advokatbistand i disse sager. 

SAGER OM BØRN

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.