ARV OG TESTAMENTE

Med den nye arvelov af 2007 er der indført nye regler om tvangsarv, testamenter for samlevende med mere. Mange flere end tidligere kan derfor med fordel oprette testamente.

 

Alle aspekter bør gennemtænkes: Hvorledes er du, din ægtefælle, din samlever og jeres forskellige børn stillet helt uden testamente? Hvordan tilgodeser du både din samlever/ægtefælle og dine børn? Hvordan undgår du bedst muligt, at arven går til boafgift og skat? Kan arven båndlægges, indtil arvingerne er 25 år, eller på livstid? Kan og bør arven efter dig gøres til dine arvingers skilsmissesæreje?

 

Der findes uendelig mange familiesituationer og behov, og et testamente bør derfor skræddersys med en advokats bistand. Der findes desværre alt for mange eksempler på, at hjemmelavede testamenter får katastrofale konsekvenser.

 

Tag en konsultation til en gennemdrøftelse af situationen og behovet for testamente - og eventuelt behovet for en gensidig aftale mellem ægtefæller/samlevere om fordeling af arv mellem arvinger, når den længstlevende afgår ved døden. Lad advokatens erfaring komme jer til gode - også hvis I er i tvivl om behovet for et testamente.

 

Advokat Lars Henriksen har stor erfaring i alle typer testamenter og familiekonstruktioner, og et testamente vil typisk koste 4800 kr. inklusive alle afgifter.

SAGER OM BØRN

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.