SKILSMISSE

SEPARATION

Ofte får ægtefællerne blot sendt separations-papirerne med posten. Men husker de at tage stilling til, om den ene skal fortsætte med at hjælpe den anden økonomisk? Og hvis der er særeje, ved de da, at den, der næsten ingenting har, har ret til en økonomisk engangshjælp? Tag advokaten med på råd, inden ansøgningen sendes til statsforvaltningen, så du ikke senere fortryder en lidt for hurtig separation. 

SKILSMISSE
Skilsmisse opnår de fleste efter 6 eller 12 måneders separation uden at genoptage forhandlingerne om ægtefællebidrag. Men hvis der er taget forbehold ved separationen, kan man tage spørgsmålet op igen, navnlig hvis det viser sig, at den oprindelige aftale er urimelig 

BODELING
Det kan være vanskeligt at blive enige om at dele formuen efter en separation eller skilsmisse, og de fleste vil helst undgå at skulle mødes i skifteretten. Advokat Lars Henriksen har stor erfaring i, hvorledes formuen deles retfærdigt og rimeligt for begge parter. Han lægger stor vægt på, at bodelingen gennemføres på en ordentlig og værdig måde - for begge parter. 
Du får derfor hjælp hos advokaten til både at få overblik over kaos og til at få bodelingen gennemført - helst ved forhandlinger, møder og aftaler. Og bliver det nødvendigt, hjælper advokaten dig med at gå i skifteretten.

SAGER OM BØRN

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.