MEDIATION

- ET GODT ALTERNATIV

Mediation er en ny konfliktløsningsmodel med fokus på samtale og løsning i fællesskab. 

 

På alle konfliktniveauer fra skilsmisser, nabostridigheder, retssager om penge og til ”big business”, er der i de senere år kommet fokus på en ny og god måde at håndtere konflikter på.

 

Den traditionelle konfliktløsning – retssagen – er tung, dyr, langvarig, og ofte uforståelig og uforudsigelig. Mange er gået frustrerede og fattigere ud af sådanne processer.

Ved mediation – som ledes af en professionel specialuddannet mediator – har man mulighed for at forhandle sig til en løsning. Principperne er: Fortrolighed, frivillighed og fri beslutningsret.

 

Undersøgelser viser at mellem 60 -og 80% kommer ud med en fælles aftale. ¾ af resten udtaler, at de ikke finder tiden spildt! Samtidig viser det sig, at mange aftaler indeholder kreative elementer som en retssag ikke kan føre til – f.eks. aftaler om et vist fremtidigt samarbejde. Endelig ser man ikke sjældent en vis forsoning mellem parterne.

Danmarks domstole tilbyder gratis mediation/retsmægling, men det kræver at man har anlagt retssag. I andre situationer kan man få sin konflikt medieret hos en mediator, og 10% af Danmarks advokater, ca. 600 er uddannet hertil.

Lars Henriksen har i 2019 taget uddannelsen som mediator og tilbyder at mægle i alle konflikter, hvor han ikke har været advokat for nogen af parterne tidligere.

 

Eksempel 1:

Et fraskilt ægtepar kan ikke få solgt deres fælles ejendom og kan ikke blive enige om udbudsprisen, om vedligeholdelse og om betaling af løbende terminer. Tvangsauktionen truer i horisonten. En af parterne, stævner den anden for Retten med et økonomisk krav, fordi han har betalt terminerne. Retten kan ikke gøre andet end at give ham medhold – og situationen er stadig fastlåst. Under mediationen aftaler parterne imidlertid, at  den ene overtager hele ansvaret for salget og får sine udgifter dækket forlods, hvis og kun hvis det lykkes at sælge huset. Parterne kommer dermed videre, og det lykkes dem faktisk at sælge huset til fælles gavn og glæde.

 Eksempel 2:

En cafélejer kan ikke få forretningen til at løbe rundt og har ikke til huslejen. Udlejer bringer sagen for Fogedretten, der kun kan sætte lejeren ud.

Under mediationen gør lejeren gældende at lejen er alt for høj. I fortrolighed kommer det frem, dels at lejer ikke har penge til at betale slutregningen, dels at udlejer er bekymret for at kunne udleje til samme leje. Parterne aftaler en lavere husleje og samarbejdet fortsætter.

Eksempel 3: 

En lejer klager over nattestøj fra sin overbo. Boligselskabet beder de to lejere om at deltage i mediation. Her mødes de to for første gang ansigt til ansigt og får forklaret hinanden mange ting der har frustreret dem. De får herved en forståelse for hinanden og aftaler hvorledes de skal tage hensyn til hinanden.

Eksempel 4:

Et forældrepar kan efter at være gået fra hinanden ikke blive enige om børnene - hvor skal de bo, og hvordan og hvor meget samvær der skal være. Processen gennem Familieretshuset, Familieretten og måske Landsretten gør dem mere og mere vrede på hinanden. Under mediation får de de mulighed for at lægge alle - også følelsesmæssige - problemer på bordet og kommer frem til deres egne løsninger, hvor de selv tager ansvaret - og får æren - for hvorledes familien skal fungere: Den forælder, der ikke skal have børnenes bopæl hos sig, får en god samværsordning og aftale om at blive taget med på råd i alle vigtige spørgsmål.

SAGER OM BØRN

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.