RETSSAGER

CIVILE RETSSAGER I BYRET OG LANDSRET

De færreste ønsker at blive involveret i en retssag! Men du kan blive sagsøgt, eller du kan være nødt til at sagsøge for at få din ret. Man har lov at møde uden advokat i de fleste retssager, men advokaten har overblikket over juraen og mange års erfaring i at overskue retssagen under pres, og du får derfor med advokaten ved din side kvalitet, overblik og en saglig behandling af sagen. Søg derfor advokatbistand.

Bliver sagen indbrag for landsretten, skal du have advokat. Lars Henriksen har møderet for såvel landsret som højesteret.

UNDGÅ RETSSAGER HVIS DET ER MULIGT
Ofte kan retssag undgås, hvis du får ordentlig rådgivning i tide. Få derfor en konsultation, hvor du får advokatens råd om sagen, eller om hvordan den kan og bør forliges. Advokat Lars Henriksen hjælper dig gerne til at søge et forlig gennem forhandling. De helt små retssager kan det ikke betale sig at benytte advokat til. Men det kan alligevel ofte betale sig at få en konsultation med råd til, hvordan du griber sagen an, når du selv indbringer sagen eller selv møder.


OMKOSTNINGER OG EVT. GRATIS RETSHJÆLP

RETSHJÆLPSFORSIKRING: Vi giver dig fra starten vejledning om omkostningerne og søger retshjælpsdækning i dit forsikringsselskab.

FRI PROCES: Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, søger vi gratis om dette for dig. Du må ikke have en årsindkomst på over 322.000 kr. (+ 56.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år). I retssager, der ikke handler om separation eller børn, skal din samlevers/ægtefælles indkomst medregnes, og I må ikke tilsammen have en årsindkomst på over 409.000 kr.(+tillæg for børn). Få gratis et overslag over dine mulige sagsomkostninger, før du går i gang med sagen.

SAGER OM BØRN

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.