DØDSBO

Advokatkontoret overtager gerne den praktiske behandling af boet for dig,  når du har mistet en næststående og ikke ønsker selv at skulle sælge ejendom, 

indbo, værdipapirer og stå for alle de praktiske ting. Eller du blot ønsker hjælp til nogle af disse ting.

 

Vi overtager endvidere ansvaret for at indsende de lovpligtige  opgørelser til

 skifteretten og til SKAT.

 

Endelig overtager vi ansvaret for den korrekte fordeling af arven mellem arvingerne. Og for den korrekte og for arvingerne mest fordelagtige beregning af skatten og

boafgiften.

SAGER OM BØRN

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.